Her findes den aktuelle lokalplan

Lokalplanen for vores område (Lokalplan nr. 3, ved deklaration af 13. august 1985) kan ses på Ølstykke Bibliotek, eller kan downloades som pdf-fil her - (NB! fylder ca. 8Mb)

Deklarationen af d. 15. oktober 1984 for vores område kan downloades som pdf-fil her.


 

Vores fælles parkeringspladser er forbeholdt gæster, og bestyrelsen vil derfor gerne henvise til, at man i videst muligt omfang ikke har sin private eller firma bil parkeret på disse områder.

Da der flere gange har været spørgsmål om, hvilke regler der var gældende for standsning og parkering på vores område, har Miljøcentret - Teknik i Egedal Kommune henvist til følgende punkter som vi skal efterleve.

Færdselsloven § 28
Færdselsloven § 29
Færdselsloven § 30
Færdselsloven § 31
Parkeringsbekendtgørelse af august 2014
Tomgangsregulativ af oktober 2013