Nyheder 30-11-2020

Fibernet i Grf. Faureagre
Info fra Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S:
"Vi starter med at udføre og klargøre kundestik til fiberudrulningen i jeres område.
Vi starter med at udføre jordfortrængning i Smaragdvej i uge 49 og efter udførsel af området vil vi rykke os ned mod Granat vej og Opalvej.
Selve langgravning vil vi start i uge 50. Det betyder, at vi følger efter jordfortrængning/skydning løbende.
Jeg vedhæfter tegningen og de traceen som viser gravning af nævnte område, som kan ses her." Citat slut.

Bestyrelsen har i den forbindelse også uddelt information om bl.a. ovenstående samt parkering på fællesarealerne, som kan ses her.

Rotteplage:
Desværre er vi ikke sluppet af med rotter i vores område. Det gælder især naboer til volden, som må sande, at rotterne florerer flere steder.
Derfor - opbevar ikke dyrefoder, madvare og lignende i skure eller på åbent land. Især dyrehold - se dette link
Rotter trives hvor der er mad, og når der ikke er mad for dem, flytter de til andre græsgange, hvor de kan finde føde.

Kommunens rottefænger er på sagen, se også dette link 

Hjemmesiden
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at benytte vores hjemmeside, og gerne være med til at udbrede dens eksistens.
Vi bestræber os på, at give så mange nyttige og relevante informationer ud via denne kilde.

Rart at vide:

Fejl, mangler eller andet
Ser du fejl, mangler eller andet på veje, stier og belysning, opfordrer bestyrelsen, at du med fordel kan gå ind på TIP Egedal og anmelde det her.