Retningslinjer - Procedure - Forretningsorden for bestyrelsen - Årshjul - Persondata politik

Vedr. Retningslinjer for ændring af beplantning af støjvolden mod Ring Nord, kan ses her.

Vedr. Rykkerprocedure for indbetaling af kontingent - kan ses her.

Vedr. Kontingent 2021 - kan ses her.

Vedr. Rykker 1 manglende indbetaling - kan ses her.

Vedr. Rykker 2 manglende indbetaling - kan ses her.

Vedr. Procedure ved benyttelse/bebyggelse af fællesarealer der hører under grf. Faureagre kan ses her.

Vedr. Forretningsorden for grf. Faureagres bestyrelse kan ses her.

Vedr. Bestyrelsens Årshjul er tænkt som et arbejdsredskab, så alle i foreningen ved hvornår bestyrelsen arbejder med de forskellige fastlagte opgaver, og hjulet kan ses her.

Vedr. Intern beskrivelse for behandling af personoplysninger kan ses her.

Retningslinjer_1_600