OBS og nyheder 22/12-2019

Nyheder fra grf. Faureagre

Bestyrelsen vil hermed ønske alle grundejere en rigtig glædelig JUL og et GODT NYT ÅR 2020.

Samtidig kan vi oplyse, at Generalforsamlingen er sat til d. 12. marts 2020 kl. 19:00 på Hampelandsskolen.

Vi håber som sidst, at se rigtig mange af jer.

OBS på - Forslag fra medlemmer, om hvilke der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

Voldens beskaffenhed.

På generalforsamlingen marts 2019, lovede bestyrelsen, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle se på muligheden for nye måder at vedligeholde volden og dens beplantning.
Bestyrelsen besluttede derfor at udarbejde en invitation til grundejerne, der har nabo eller nær tilknytning til volden langs Ring Nord. Derfor er der nu uddelt en invitation til grundejere på vendepladserne (ulige nr.) Opalvej og Smaragdvej, som kunne tænke sig at deltage i denne arbejdsgruppe og dette stykke arbejde.
Bestyrelsen håber, at der vil være interesse for dette arbejde, og opfordre derfor deltagelse fra hver af de berørte venderpladser.
Der vil blive indkaldt til et lille opstartsmøde, hvor et kommissorium vil blive forlagt.
Indkaldelsen kan ses her.

OBS - OBS - OBS igen - ROTTER

Desværre er der igen konstateret rotter i vores område, og næsten det samme sted som sidst.
Anmeldelsen skete via www.egedalkommune.dk/borger/affald,-energi-ogmiljø/skadedyr/rotter d. 03/12-19.
Rottefangeren kom allerede efter en time fra anmeldelsen, for at sætte en fælde op. Fantastisk.
Vi håber denne gang, den kommer i fælden.

Egedal Kommune har udarbejdet Gode råd om dyre- og hønsehold, som kan læses her.
Bestyrelsen opfordre igen til ikke at fodre fugle direkte på græs eller andre let tilgængelige fodderpladser.
Opfølgning på ovenstående kan læses i løbet af december.

Bestyrelsen hører gerne fra grundejere om lignende tilfælde.

Vendepladser Opalvej 2-12

Desværre ses det, at nogle grundejere benytter græsarealerne ved vendepladserne til parkering.
Bestyrelsen vil igen opfordre til, at ikke benytte disse arealer til parkering, da jorden er meget fugtig og sætter dybe spor af hjul efter en parkering, og dermed øget udgifter til en reetablering evt. på grundejerens regning.

POLITI
Politiet har henvendt sig til vores bestyrelse, for at udbringe en meddelelse til alle grundejere, som kan have betydning for opklaring af indbrud og lignende i vores område.

Derfor kan I se hvad de ønsker, og bestyrelsen vil opfordre jer alle til at efterkomme disse ønsker her samt her.

 

Rart at vide:

Fejl, mangler eller andet
Ser du fejl, mangler eller andet på veje, stier og belysning, opfordrer bestyrelsen, at du med fordel kan gå ind på TIP Egedal og anmelde det her.