Nyheder 31/01-2020

Nyheder fra grf. Faureagre

NOVAFOS renser i øjeblikket foreningens kloaksystemer, og som giver lidt støjgener og mindre plads på vejene. Vi håber I bærer over med disse gener det måtte afstedkomme.

Husk Generalforsamlingen er d. 12. marts 2020 kl. 19:00 på Hampelandsskolen. Indkaldelse udsendes ca. 3 uger før.
Vi håber som sidst, at se rigtig mange af jer.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra grundejere til behandling på generalforsamlingen. 

Voldens beskaffenhed.
På generalforsamlingen marts 2019, lovede bestyrelsen, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle se på muligheden for nye måder at vedligeholde volden og dens beplantning.

Bestyrelsen besluttede derfor at udarbejde en invitation til grundejerne, der har nabo eller nær tilknytning til volden langs Ring Nord. En del grundejere har meldt deres interesse, og de er indkaldt til opstartsmøde d. 19/02-20.
Bestyrelsen er glad for den interesse der er og for dette arbejde.

ROTTER
Desværre sås der ingen rotter i fælderne, som Egedal Kommune havde fået opsat, så vi håber igen på, at den/de er taget over de åbne marker og til andre himmelstrøg.

For skøn din vej
Bestyrelsen har igen besluttet, at afholde Forskøn din vej d. 19/04-20 kl. 10:00, mødested for enden af Opalvej.
Bestyrelsen håber igen, at se rigtige mange grundejere, store som små, til dette fælles arrangement. Jo flere jo hurtigere komme vi igennem de små arbejdsopgaver.
Indkaldelse vil blive udsendt.

Hjemmesiden
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at benytte vores hjemmeside, og gerne være med til at udbrede dens eksistens.
Vi bestræber os på, at give så mange nyttige og relevante informationer ud via den kilde.

POLITI
Politiet har henvendt sig til vores bestyrelse, for at udbringe en meddelelse til alle grundejere, som kan have betydning for opklaring af indbrud og lignende i vores område.

Derfor kan I se hvad de ønsker, og bestyrelsen vil opfordre alle til at efterkomme disse ønsker her samt her.

Rart at vide:

Fejl, mangler eller andet
Ser du fejl, mangler eller andet på veje, stier og belysning, opfordrer bestyrelsen, at du med fordel kan gå ind på TIP Egedal og anmelde det her.